עדכונים

אופן עבודה בחירום

עדכוני קורונה

עודכנו הגבלות הקורונה

צפיה במפתח מוצר Windows 10

מתי נרצה לחלץ את מפתח המוצר ?

כאשר אנו מבצעים פרמוט של התחנה ולא רוצים לאבד את המפתחות שלה או לחלופין כאשר מחליפים את חומרת אחסון המידע בתחנה

אופן חילוץ המפתח מוצר

ראשית יש לפתוח את חלון ה-CMD כמנהל המערכת .

open cmd windows 10

לאחר שנלחץ על "הפעל כמנהל" המערכת תבקש מאיתנו אישור על מנת להריץ את היישום בתור מנהל המערכת.
נאשר את הפעולה ויפתח לנו חלון CMD כפי שמופיע בתמונה הבאה,

Cmd Windows

נדביק בלחון את הפקודה הבאה :

				
					wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey
				
			

ובפלט שיצא לנו נקבל את המפתח מוצר 

יצירת קובץ שיציג לנו את המפתח

אפשרות נוספת להצגת המפתח זה יצירת סקריפט שיקפיץ לנו על המסך את המפתח מוצר בהודעה קופצת.

בכדי ליצור את הקובץ יש לפתוח את הישום "פנקס רשומות" ולהדביק את הטקסט הבא :

				
					Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
MsgBox ConvertToKey(WshShell.RegRead("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId"))

Function ConvertToKey(Key)
Const KeyOffset = 52
i = 28
Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
Do
Cur = 0
x = 14
Do
Cur = Cur * 256
Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur
Key(x + KeyOffset) = (Cur \ 24) And 255
Cur = Cur Mod 24
x = x -1
Loop While x >= 0
i = i -1
KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput
If (((29 - i) Mod 6) = 0) And (i <> -1) Then
i = i -1
KeyOutput = "-" & KeyOutput
End If
Loop While i >= 0
ConvertToKey = KeyOutput
End Function

				
			

לאחר הדבקת הטקסט הנ"ל נבצע שמירה בשם במיקום הרצוי עם השם הבא : "seekey.vbs" ונלחץ על שמור.
לאחר יצירת הקובץ נפתח אותו ויקפוץ לנו למסך המפתח מוצר.

דילוג לתוכן