מדיניות עסקאות וביטול עסקה

ברוכים הבאים אל החנות המקוונת והמסחרית של סטארטאינט בע"מ. "חנות" פירושה הזירה המסחרית והזירה המקוונת שבהן ניתן לגלוש, להציג, להשיג, לרכוש, לכתוב ביקורת ולדרג מוצרים ושירותים, כולל מכשירים, קונסולות משחקים, תוכן דיגיטלי, אפליקציות, שירותים ועוד. תנאי מכירה אלה ("תנאי המכירה") חלים על השימוש בחנות.  בכך שאתה משתמש בחנות, או בכך שאתה רוכש מוצרים ושירותים מהחנות אתה מקבל ומסכים לתנאי המכירה, להצהרת הפרטיות של סטארטאינט בע"מ.

וכן לתנאים ולהתניות, לכתבי מדיניות או לכתבי ויתור רלוונטיים אחרים שנמצאים בחנות, או מאוזכרים בתנאי מכירה אלה . אנו ממליצים שתקרא בעיון את כתבי המדיניות של החנות. אינך רשאי להשתמש בחנות או בשירותים אם אינך מסכים לשינויים.

סטארטאינט בע"מ עשויה לעדכן או לתקן את כתב המדיניות בכל עת, ללא הודעה מראש.

תנאים הקשורים לשימושך בחנות

1. חשבון חבר. אם החנות מחייבת פתיחת חשבון, עליך להשלים את הליך הרישום על-ידי אספקת מידע עדכני, שלם ומדויק כנדרש בטופס ההרשמה הרלוונטי. בנוסף, ייתכן שתידרש לקבל הסכם שירות או תנאי שימוש נפרדים כתנאי לפתיחת החשבון. שימושך בחשבון כדי לגשת לחשבון ולתוכן שרכשת מהחנות כפוף לכל התנאים החלים על החשבון . למידע נוסף, ראה הסכם השירותים של סטארטאינט בע"מ. אתה אחראי לשמירה על סודיותם של פרטי החשבון ושל הסיסמה שלך, ואחראי לכל הפעילות המתבצעת במסגרת החשבון שלך.

2. ללא שימוש בלתי חוקי או אסור. כתנאי לשימושך בחנות ובשירותים, אתה מתחייב לכך שלא תשתמש בחנות לכל מטרה שאינה חוקית או אסורה לפי תנאי מכירה אלה, כתבי המדיניות של החנות או תנאים אחרים כלשהם שחלים על שימושך בחנות. אינך רשאי להשתמש בחנות בכל דרך שעשויה לפגוע בה, להוציאה מכלל פעולה, להעמיס עליה יתר על המידה או לגרום נזק לשרת כלשהו של סטארטאינט בע"מ או לרשתות המחוברות לשרת כלשהו של ,סטארטאינט בע"מ או להפריע לשימוש ולהנאה של כל צד אחר מהחנות. אינך רשאי לנסות לקבל גישה לא מורשית לחנות, לחשבונות אחרים, למערכות מחשב או לרשתות המחוברות לשרת כלשהו של סטארטאינט בע"מ או לחנות על-ידי פריצה למחשבים, כריית סיסמאות או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג חומרים או מידע בכל אמצעי שלא הפך לזמין באופן מכוון דרך החנות. אינך רשאי להשתמש בחנות בדרך שמפרה את הזכויות של גורמי צד שלישי, לרבות פגיעה בכוונה תחילה באדם או בישות, כולל סטארטאינט בע"מ . אינך רשאי להפיץ באופן מסחרי, לפרסם, להעניק ברשיון או למכור מוצרים, מידע או שירותים כלשהם שהושגו באמצעות החנות.

3. חומרים שאתה מספק ל- סטארטאינט בע"מ או מפרסם בחנות. סטארטאינט בע"מ אינה טוענת לבעלות על החומרים שאתה מספק ל- סטארטאינט בע"מ (ובכלל זה משוב, דירוגים, ביקורות והצעות) או מפרסם, טוען, מזין או שולח לחנות או לשירותים המשויכים של סטארטאינט בע"מ לשם סקירה על-ידי אחרים (כל פעולה כזו נקראת "שליחה" וביחד "חומרים שנשלחו"). עם זאת, אתה מעניק ל-סטארטאינט בע"מ זכות פטורה מתמלוגים, קבועה, בלתי הפיכה, כלל עולמית, לא בלעדית וניתנת להעברה כרשיון משנה לשימוש, התאמה, שכפול, יצירת עבודות נגזרות, תרגום, עריכה, ביצוע, הפצה והצגה של השליחה שלך, לרבות שמך, בכל מדיה שהיא. אם תפרסם את השליחה שלך באזורים של החנות שבהם היא זמינה באופן מקוון לקהל הרחב ללא הגבלות, השליחה שלך עשויה להופיע בהדגמות או בחומרים המקדמים את החנות ו/או המוצרים, השירותים והתכנים המוצעים בחנות. אתה מתחייב ומצהיר שיש לך (ויהיו לך) את כל הזכויות הדרושות לך כדי לבצע את השליחה ולהעניק זכויות אלה ל- סטארטאינט בע"מ.

לא ישולם כל פיצוי ביחס לשימוש בחומרים ששלחת. סטארטאינט בע"מ אינה מחויבת לפרסם או להשתמש בשליחה כלשהי והיא רשאית להסיר כל שליחה בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי. סטארטאינט בע"מ אינה נושאת באחריות ובחבות כלשהי לשליחות שלך או לחומרים אחרים שתפרסם, תעלה, תזין או תשלח באמצעות החנות.

אם תדרג אפליקציה בחנות, או תכתוב עבורה ביקורת, אתה עשוי לקבל הודעת דואר אלקטרוני מ- סטארטאינט בע"מ שמכילה תוכן מהמוציא לאור של האפליקציה.

4. קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי. החנות עשויה להכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי, שיאפשרו לך לצאת מהחנות. אתרים מקושרים אלה אינם תחת פיקוחה של סטארטאינט בע"מ ו- סטארטאינט בע"מ אינה אחראית לתוכן של אף אתר מקושר, או של אף קישור הכלול באתר מקושר. סטארטאינט בע"מ מספקת לך קישורים אלה לנוחיותך בלבד, וכלילת קישור כלשהו אינה מעידה על תמיכת סטארטאינט בע"מ באותו אתר. שימושך באתר אינטרנט של צד שלישי עשוי להיות כפוף לתנאים ולהתניות של הצד שלישי.

תנאים הקשורים למכירה של מוצרים ושירותים לך

6. הגבלות על ייצוא. מוצרים ושירותים שנרכשו מהחנות עשויים להיות כפופים לחוקים ותקנות לפיקוח המכס והייצוא. אתה מסכים לציית לכל חוקים והתקנות הבינלאומיים והלאומיים החלים.

7. חיוב. בכך שאתה מספק ל- סטארטאינט בע"מ אמצעי תשלום, אתה: (i) מצהיר שהנך מורשה להשתמש באמצעי התשלום שסיפקת ושכל פרטי התשלום שאתה מספק הינם נכונים ומדויקים; (ii) מאשר ל- סטארטאינט בע"מ לגבות ממך תשלום עבור כל המוצרים, השירותים או התכנים שנרכשו באמצעות אמצעי התשלום שלך; וכן (iii) מאשר ל- סטארטאינט בע"מ לגבות ממך תשלום תמורת כל תכונה בתשלום של החנות שאתה בוחר להירשם אליה או להשתמש בה. אתה מסכים לעדכן באופן מידי את החשבון שלך ופרטים אחרים, כולל כתובת הדואר האלקטרוני ומספרי כרטיס האשראי ותאריכי התפוגה, כך שנוכל להשלים את העסקאות שלך וליצור עמך קשר בהתאם לצורך, בנוגע לעסקאות שלך. אנו עשויים לחייב אותך (א) מראש; (ב) במועד הרכישה; (ג) מעט לאחר הרכישה; או (ד) באופן חוזר תמורת המנויים. כמו כן, אנו רשאים לגבות ממך תשלום עד לסכום שאישרת, ונודיע לך מראש, ובהתאם לתנאי המנוי, על כל שינוי בסכום שייגבה תמורת מנויים חוזרים. אנו עשויים לחייב אותך באותו מועד לגבי יותר מתקופת חיוב קודמת אחת עבור סכומים שלא טופלו קודם לכן. ראה סעיף 'חידוש אוטומטי' בהמשך.

אם אתה משתתף בהצעה לתקופת ניסיון, עליך לבטל את השירות בתום תקופת הניסיון כדי למנוע צבירת חיובים חדשים, אלא אם נודיע לך אחרת. אם לא תבטל את השירות בתום תקופת הניסיון, אתה מאשר לנו לחייב את אמצעי התשלום עבור המוצר או השירות.

8. תשלומים חוזרים. כאשר אתה רוכש מוצרים, שירותים או תוכן על בסיסי מנוי (לדוגמה, שבועי, חודשי, תלת-חודשי או שנתי (כפי שרלוונטי), אתה מאשר ומסכים לכך שאתה מעניק הרשאה לביצוע תשלום חוזר, ושהתשלומים יבוצעו לזכות סטארטאינט בע"מ באמצעי התשלום שבחרת, במרווחי הזמנים שבחרת, עד לסיום המנוי על-ידך או על-ידי ,סטארטאינט בע"מ או בכל דרך אחרת בהתאם לתנאים שלו. בכך שאתה מאשר לבצע תשלומים חוזרים, אתה מאשר ל- סטארטאינט בע"מ לעבד תשלומים אלה כחיובים אלקטרוניים או כהעברות בנקאיות, או כממשקים בנקאיים אלקטרוניים מהחשבון הייעודי שלך (במקרה של מסלקה אוטומטית או תשלומים דומים), או כחיובים לחשבון הייעודי שלך (במקרה של כרטיס אשראי או תשלומים דומים) (במקובץ, "תשלומים אלקטרוניים"). דמי המנוי מחויבים בדרך כלל או משולמים מראש, בתחילת תקופת המנוי הרלוונטית. אם תשלום כלשהו יוחזר או לא ישולם, או אם כרטיס אשראי כלשהו או עסקה דומה לא יתקבלו או יידחו,סטארטאינט בע"מ או ספקי השירות שלה שומרים לעצמם את הזכות לגבות כסף עבור הפריט המוחזר הרלוונטי, הדחייה או עמלות אחרות כלשהן, כפי שהותר על-ידי החוק החל.

9. זמינות מוצרים ומגבלות על כמויות ועל הזמנות. מחירי המוצרים וזמינותם כפופים לשינויים בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. סטארטאינט בע"מ עשויה להטיל מגבלות על הכמויות שניתן לרכוש לכל הזמנה, כל חשבון, כל כרטיס אשראי, כל אדם או כל משק בית. אם המוצרים או השירותים שהזמנת אינם זמינים, ייתכן שניצור עמך קשר כדי להציע לך מוצר חלופי. אם תבחר שלא לרכוש את המוצר החלופי, נבטל את הזמנתך.

סטארטאינט בע"מ רשאית לסרב או לדחות כל הזמנה בכל עת, להעניק לך החזר כספי בשווי הסכום ששילמת עבור ההזמנה מסיבות שונות, הכוללות, מבלי להגביל, מקרים שבהם לא עמדת בתנאים שצוינו בזמן ההזמנה, לא ניתן לעבד את התשלום, המוצר או השירותים המוזמנים אינם זמינים או בשל טעויות במחיר או שגיאות אחרות כלשהן. במקרה של טעויות במחיר או שגיאות אחרות, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על-פי שיקול דעתנו, (א) לבטל את ההזמנה או הרכישה שלך, או (ב) ליצור עמך קשר לקבלת הנחיות. במקרה של ביטול, לא תוכל עוד לגשת לתוכן המשויך.

אנו רשאים להשבית את הגישה לתוכן המשויך לחשבונך מכל סיבה. אנו רשאים גם להסיר או להשבית משחקים, יישומים, תכנים או שירותים במכשיר שלך כדי להגן על החנות או על צדדים שעשויים להיות מושפעים. ייתכן שחלק מהתכנים והיישומים לא יהיו זמינים מעת לעת, או שהם יוצעו לפרק זמן מוגבל. הזמינות עשויה להשתנות בהתאם לאזור. לכן, אם תשנה את החשבון או המכשיר לאזור אחר, ייתכן שלא תוכל להוריד מחדש תוכן או יישומים או להזרים מחדש תוכן מסוים שרכשת, ייתכן שיהיה עליך לרכוש מחדש תוכן או יישומים ששילמת עבורם באזור הקודם. למעט עד למידה הנדרשת על-פי החוק החל, אין לנו כל מחויבות לספק הורדה מחדש או חלופה לשום תוכן או יישום שרכשת.

10. רשיונות תוכנה וזכויות שימוש. התוכנה, ותכנים דיגיטליים אחרים הזמינים באמצעות החנות, מוענקים לך ברשיון ואינם נמכרים לך.
בטרם רכישת המוצר יש לקרוא את תנאי הרישיון המלאים באתר מנפיק הרישיון ולאשרם.

תנאים והתניות אחרים. בנוסף לתוכנות ולמוצרים אחרים הניתנים להורדה, אנו עשויים להציע לך מוצרים ושירותים אחרים הזמינים לרכישה או לניסיון בחנות, בכפוף להסכמי רשיון למשתמש קצה, תנאי שימוש, תנאי שירות או תנאים והתניות אחרים נפרדים. אם תרכוש מוצרים אלה או תשתמש בהם, ייתכן שתידרש לקבל גם תנאים אלה כתנאי לרכישה, התקנה או שימוש.

לנוחיותך,סטארטאינט בע"מ עשויה לספק כלים וכלי שירות לשימוש ו/או הורדה שאינם חלק מהמוצר או השירותים הנמכרים, כחלק מהחנות או מהשירותים או בתוך התוכנות או הטובין שהיא מספקת. עד למידה המותרת על-ידי החוק החל ,סטארטאינט בע"מ אינה נושאת באחריות או בחבות לתוצאות או לפלט שיתקבלו כתוצאה מהשימוש בכלים ובכלי שירות אלה, ואינה ערבה ביחס למידת דיוק שלהם.

יש לכבד את זכויות הקניין הרוחני של אחרים בעת שימוש בכלים ובכלי השירות הזמינים באמצעות החנות, בתוכנה או בטובין.

11. קודים להורדת תוכנות ותכנים. תוכנות ותכנים מסוימים מסופקים לך על-ידי העברת קישור להורדה בחשבון סטארטאינט בע"מ המשויך לרכישה שלך. בכפוף לפיסקה הבאה, בדרך כלל אנו נשמור את הקישור להורדה ואת המפתחות הדיגיטליים הקשורים לרכישות אלה בחשבון שלך במשך 3 שנים מתאריך הרכישה, אך אנו לא מבטיחים לשמור אותם מעבר לפרק זמן זה. עבור מוצרי מנויים המסופקים לך באמצעות קישור להורדה, ייתכן שיחולו תנאים שונים וזכויות אחסון שונות, שאותם תוכל לסקור ולקבל בתקופת המנוי שלך.

אתה מסכים לכך שאנו עשויים לבטל או לשנות את התוכנית שלנו לאחסון מפתחות דיגיטליים בכל עת. אתה מסכים גם לכך שאנו עשויים להפסיק לתמוך באחסון המפתחות עבור מוצר אחד או יותר, בכל עת ומכל סיבה שהיא, כולל, לדוגמה, בסיום מחזור חיי התמיכה של המוצר, ולאחר מכן לא תוכל עוד לגשת לקישור להורדה או למפתח הדיגיטלי. אם נבטל או נשנה את התוכנית שלנו, כך שלא תוכל עוד לגשת לקישור להורדה או למפתחות הדיגיטליות בחשבון שלך, נספק לך הודעה מראש של 90 יום לפחות באמצעות פרטי יצירת הקשר עבור חשבון סטארטאינט בע"מ הקשור.

12. תמחור. אם יש לנו חנות מסחרית של סטארטאינט בע"מ במדינה או באזור שלך, המחירים, בחירת המוצרים ופרסומי קידום המכירות המוצעים בה עשויים להיות שונים מאלה המוצעים בחנות המקוונת. עד למידה המותרת על-ידי החוק החל, באופן דומה ,סטארטאינט בע"מ אינה ערבה לכך שהמחירים, המוצרים או פרסומי קידום המכירות המוצעים באופן מקוון יהיו זמינים או יכובדו גם בחנות מסחרית של סטארטאינט בע"מ או להיפך.

החנות אינה ערבה להתאמת מחירים. אנו לא נתאים את עצמנו למחיר המתפרסם המוצע על-ידי משווקים אחרים עבור אותם פריטים.

למעט כפי שצוין אחרת, המחירים המוצגים בחנות אינם כוללים את כל מסי המכירות או חיובים אחרים ("המסים") שעשויים לחול על הרכישה שלך. בנוסף, המחירים המוצגים בחנות אינם כוללים את עלויות המשלוח. המסים ועלויות המשלוח (כפי שרלוונטי) יתווספו לסכום הרכישה ויוצגו בדף היציאה. אתה נושא באחריות הבלעדית לתשלום מיסים ועלויות אלה.

בהתאם למיקום שלך, ייתכן שטרנזקציות מסוימות יחייבו לעבד המרה של מטבע זר בארץ אחרת. ייתכן שהבנק יחייב אותך בתשלומים נוספים עבור שירותים אלה כאשר תשתמש בכרטיס אשראי או בכרטיס חיוב. לפרטים, צור קשר עם הבנק שלך.

13. בחירת חידוש אוטומטי. בתנאי שחידושים אוטומטיים מותרים בארץ, באזור, במחוז/טריטוריה או במדינה שבהם אתה נמצא, אתה עשוי לבחור שהמוצרים או השירותים יתחדשו באופן אוטומטי בסוף תקופת השירות הקבועה. אם בחרת לחדש באופן אוטומטי את המוצר או השירות, אנו עשויים לחדש את המוצר או השירות באופן אוטומטי בסיום תקופת השירות הנוכחית ולגבות ממך את המחיר העדכני באותה עת עבור תקופת החידוש, אלא אם בחרת לבטל את המוצר או השירות כמתואר להלן. אנו נחייב את אמצעי התשלום הנבחר שלך תמורת החידוש, בין אם הוא היה שמור אצלנו בתאריך החידוש או סופק מאוחר יותר. אתה רשאי לבטל את המוצרים או השירותים לפני תאריך החידוש. עליך לבצע את הביטול לפני תאריך החידוש כדי להימנע מחיוב תמורת החידוש.

14. מדיניות החזרה. מדיניות החזרה זו ניתנת בנוסף לערובות המשפטיות או זכויות החזרה סטטוטוריות כלשהן שמוקנות לך על פי החוק (ראה בסעיף אחריות על המוצר בהמשך). בכפוף לקריטריונים שלנו להחזר, לאחר רכישת מוצר שעומד בתנאים, באפשרותך לחזור בך מהסכם הרכישה, לבטלו ולבקש החזר כספי, מבלי למסור כל סיבה שהיא, בתוך שלושים (30) ימים קלנדריים. תקופת ביטול זו תפקע בתום שלושים (30) ימים קלנדריים החל ממועד המסירה.

אם החוק החל במדינתך או באזורך מעניק לך תקופה ארוכה יותר של זכאות לביטול, תקופה זו היא שתחול.

כדי לממש את זכותך לביטול, עליך להודיע לנו על החלטתך לפני תום תקופת הזכאות לביטול.

החזרים כספיים הקשורים למוצרים אחרים: פנה לתמיכה ב-3319* או בדוא"ל [email protected] כדי להודיע לנו על החלטתך וליזום את תהליך ההחזרה.

אם ברצונך לממש את זכותך לביטול, נחזיר לך את הסכום ששילמת עבור המוצרים ואת דמי המשלוח (למעט העלויות המשלימות הנובעות מבחירה שלך בסוג משלוח שאינו הסוג הזול ביותר של משלוח סטנדרטי המוצע על ידינו). ההחזר חייב להתבצע בדרך כלל לאמצעי התשלום המקורי. עליך להחזיר לנו את המוצרים הקשורים ללא דיחוי (לא יאוחר מ- 14 ימים מהתאריך שבו יזמת את בקשת ההחזרה) ועל חשבונך.

כתנאי לזכותך להחזרה, ובמידה והדבר מותר על פי החוק, תחולנה הדרישות הבאות. המצב של כל המוצרים המוחזרים חייב להיות סביר (למשל, ללא סימני בלאי או נזק ובמצב שיאפשר לנו למכור אותם מחדש). יש להחזיר תוכנה ארוזה ומשחקים ארוזים במארז האטום ללא פגע וחייבים לכלול את כל המדיה ומפתחות המוצר.

ייתכן שנרחיב את הזכות לתקופת זכאות לביטול במהלך החגים או בתקופות אחרות. אם לגבי מוצר מסוים התפרסמה בחנות תקופת החזר ארוכה יותר, התקופה שפורסם תחול.

בכל מקרה של החזרה יש לצרף את הקבלה או קבלת המתנה המקורית, את מדריכי ההנחיות, את הרישום, את החלקים והרכיבים (כולל כבלים, בקרים ואביזרים) ואת אריזת היצרן המקורית. בכפוף לחוק הרלוונטי, חסרונם של פריטים אלו עשוי למנוע או לעכב את ההחזר או את ההחלפה אם לא התמלאו הקריטריונים להחזרה.

גם אם תחזיר את המוצרים, את התוכנה הארוזה או את המשחקים הארוזים, תנאי מכירה אלו עדיין יחולו על הזמן שבין הרכישה או ההורדה לבין ההחזרה, בהתאם למקרה הרלוונטי.

פריטים מסוימים אינם זכאים להחזרה או להחזר כספי. פרט למקרים שבהם תנאי החוק או הצעה ספציפית למוצר שונים, כל הרכישות של מוצרים מסוג זה הן סופיות, לא ניתנות להחזר כספי ולא תהיה לך זכות ביטול ברכישות מהסוגים הבאים:

  • פרט ל"מוצרי משחק דיגיטליים" כהגדרתם לעיל, אפליקציות דיגיטליות, משחקים, תוכן ומינויים בתוך האפליקציה, מוזיקה, סרטים, תוכניות טלוויזיה ותוכן משויך;
  • כרטיסי שירות/מינוי (לדוגמה, Skype, ‏Xbox Live);
  • כרטיסי מתנה דיגיטליים שמומשו;
  • מוצרים שהותאמו או מותאמים אישית; וכן
  • שירותים שהלקוח קיבל או צרך.
  • מפתחות מוצרים דיגיטליים שנשלחו ללקוח או צומדו לחשבונו.

15. תשלומים המגיעים לך. אם אנו חייבים לך תשלום, אתה מסכים לספק לנו באופן מהיר ומדויק את המידע הדרוש לנו כדי להעביר לך את התשלום. אתה אחראי לכל המיסים והתשלומים שייתכן שתחויב בהם כתוצאה מתשלום זה אליך. עד למידה המותרת על-ידי החוק החל, עליך גם לציית לתנאים אחרים שנגדיר לגבי זכותך לקבלת תשלום. אם תקבל תשלום בטעות, נהיה רשאים למשוך את התשלום או לדרוש את החזרתו. אתה מסכים לשתף פעולה איתנו במאמצינו לעשות זאת. אנו רשאים גם להפחית תשלום לך ללא הודעה מוקדמת כדי לקזז תשלומים עודפים שבוצעו קודם לכן.

תנאים כלליים

16. שינויים בתנאים. סטארטאינט בע"מ עשויה לשנות את תנאי השימוש והמכירה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. תנאי המכירה שיהיו בתוקף בזמן שביצעת את ההזמנה יחולו על הרכישה וישמשו כחוזה הרכישה בינינו. לפני הרכישה הבאה שלך, ייתכן ש- סטארטאינט בע"מ שינתה את תנאי המכירה ללא הודעה מוקדמת. אנא סקור את תנאי המכירה בכל פעם שתבקר בחנות. מומלץ לשמור או להדפיס עותק של תנאי המכירה לעיון עתידי כאשר תבצע רכישה.

17. הגבלות גיל. הגבלות גיל עשויות לחול על שימושך בחנות, לרבות רכישות.

18. פרטיות והגנה על פרטים אישיים. פרטיותך חשובה לנו. אנו משתמשים במידע מסוים שאנו אוספים ממך כדי לתפעל ולספק את החנות. קרא את הצהרת הפרטיות של סטארטאינט בע"מ מאחר שהיא מתארת את סוגי הנתונים שאנו אוספים ממך ומהמכשירים שלך ("הנתונים") וכיצד אנו משתמשים בנתונים שלך. הצהרת הפרטיות מתארת גם כיצד סטארטאינט בע"ממשתמשת בתקשורת שלך עם אחרים, בפרסומים או במשוב ששלחת אל סטארטאינט בע"מ דרך החנות, וכן בקבצים, בתמונות, במסמכים, בשמע, בעבודות דיגיטליות ובסרטוני הווידאו שהעלית, שמרת או שיתפת במכשירים שלך או באמצעות החנות ("התוכן שלך"). בכך שאתה משתמש בחנות, אתה מביע את הסכמתך לנהלי איסוף התכנים והנתונים שלך, השימוש בהם וחשיפתם על-ידי ,סטארטאינט בע"מ כמתואר בהצהרת הפרטיות.

19. הצגת המוצר וצבעים. סטארטאינט בע"מ מנסה להציג את צבע המוצר והתמונות שלו בצורה מדויקת, אך אין באפשרותנו להבטיח שהצבע שתראה על מסך המכשיר או על הצג יהיה זהה בדיוק לצבע המוצר.

20. שגיאות בתצוגת החנות. אנו עושים כל מאמץ לפרסם מידע מדויק, לעדכן באופן סדיר את החנות ולתקן שגיאות כאשר הן מתגלות. ‏‫עם זאת, התכנים בחנות עשויים להיות שגויים או לא עדכניים בכל רגע נתון. אנו שומרים את הזכות לבצע שינויים בחנות בכל עת, כולל במחירי המוצרים, במפרטים, בהצעות ובזמינות.

21. סיום השימוש או הגישה. סטארטאינט בע"מ עשויה לסגור את החשבון שלך או להפסיק את שימושך בחנות בכל עת ומכל סיבה, לרבות, מבלי להגביל, כאשר תפר תנאי מכירה אלה או את כתבי המדיניות של החנות, או כאשר החנות לא תופעל עוד על-ידי סטארטאינט בע"מ. בכך שאתה משתמש בחנות, אתה מסכים לשאת באחריות (בהתאם לתנאים אלה) להזמנות שביצעת או לתשלומים שאתה חייב לפני סיום זה. סטארטאינט בע"מ רשאית לשנות, להפסיק או להשעות בכל דרך אחרת את החנות בכל עת ומכל סיבה, ללא הודעה מוקדמת.

22. אחריות והגבלה על תרופות. עד למידה המותרת במסגרת החוק החל ,סטארטאינט בע"מ והספקים, המפיצים, המשווקים וספקי התוכן שלה לא מספקים כל אחריות, חיובים או תנאים אחרים, בין באופן מפורש, משתמע, סטטוטורי או אחר, לרבות אחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, איכות משביעה רצון, מקצועיות הביצוע, בעלות או אי-הפרה. האחריות למוצרים או לשירותים הנמכרים או זמינים בחנות ניתנת, אם בכלל, רק בהתאם לתנאי הסכם הרשיון או אחריות היצרן שעשויים להיות מצורפים אליהם. למעט כפי שצוין במסגרת הסכם רישוי נלווה או אחריות של היצרן ובכפוף לזכויות הסטטוטוריות שלך:

אתה נושא באחריות לרכישה שתבצע ולשימוש בה;

אנו מספקים את המוצרים והשירותים "כפי שהם", "כולל כל הליקויים" ו"כפי שזמין";

האחריות המלאה ביחס לאיכות ולביצועים שלים חלה עליך; וכן

אתה נושא בעלות המלאה לכל הטיפולים או התיקונים הדרושים.

סטארטאינט בע"מ אינה מבטיחה את הנכונות או הדיוק של המידע הזמין בחנות או בשירותים. אתה מאשר שמערכות מחשבים ותקשורת אינן נקיות מתקלות ושמתרחשות ומהשבתות מזדמנות. אנו לא מתחייבים לכך שהגישה לחנות או לשירותים תהיה ללא הפרעה, בזמן, מאובטחת או נקייה משגיאות, או שלא יתרחש אובדן תוכן.

23. הגבלת חבות. עד למידה המותרת על-ידי החוק החל, אתה מסכים לא לבקש החזר בגין נזקים או הפסדים אחרים כלשהם, כולל נזקים תוצאתיים, מיוחדים, עקיפים, מקריים או עונשיים, או אובדן רווחים. גם אם נגרמו לך נזקים וגם אם ידענו, או היינו אמורים לדעת, על אפשרות של התרחשות נזקים כאלה. חלק מהמדינות או המחוזות/טריטוריות אינן מאפשרות החרגה או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, כך שייתכן שההגבלה או ההחרגה המפורטות לעיל אינן חלות עליך.

עד למידה המרבית המותרת על-ידי החוק החל, הגבלות והחרגות אלה חלות על כל התביעות, במסגרת כל תורה משפטית, הקשורות לחנות, לשירותים, לתנאי מכירה אלה או לכל מוצר או שירות שהוצעו, לרבות אובדן תוכן, וירוס או תוכנה זדונית כלשהם המשפיעים על שימושך בחנות או בשירותים, או כל מוצר או שירות שנרכשו מהחנות, וכן עיכובים או כשלים בהתחלה או השלמה של שידורים או טרנזקציות.

24. הגבלת גיל, הגיל המינימאלי לביצוע רכישה הינו 18.
בעת ביצוע רכישה באתר הנך מאשר כי גילך הינו 18 שנים לכל הפחות וכי קיימת בידך הזכות החוקית לבצע עסקאות באמצעות אמצעי התשלום אזר יוזר במערכות החברה.

25. אופן אספקת המוצרים, מוצרים דיגיטליים ישלחו ללקוח באמצעות הדוא"ל וכן יופיעו בפירוט ההזמנה באזור האישי של הלקוח ללא תוספת תשלום.
זמן האספקה עלול להשתנות בין מוצר למוצר ובהתאם לזמינות המלאי.

מוצרים פיזיים שילחו בהתאם לבחירת הלקוח מהאפשרויות הבאות :
– איסוף עצמי, איסוף עצמי ממשרדי החברה בהתאם לשעות קבלת קהל ללא תוספת תשלום ובתיאום מראש בלבד.
– BOXIT , שילוח לנקודת איסוף הקרובה ללקוח בתוספת תשלום של 25 ש"ח . עד 10 ימי עסקים.
– שליח , שליחת המוצר לכתובת הלקוח באמצעות שליח בתוספת תשלום של 50 ש"ח למעט אילת . עד 13 ימי עסיקים

26. חשבונית דיגיטלית, בעת ביצוע רכישות באתר הנכם מאשרים קבלת מסמכים דיגיטליים הכוללים חשבוניות מס, קבלות, הסכמים וכו'..
באפשרותכם לפנות לשירות הלקוחות בטרם הרכישה בבקשה לקבלת מסמך מקור מודפס.
כתובת הדוא"ל למשלוח המסמכים תהיה כתובת המשתמש עמה נרשמתם.