מאמרים כחול לבן

15894792671472_b.jpeg

הכרזת המדינה

דוד בן גוריון היה ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל וממיסדי המדינה.

דוד בן גוריון היה מנהיגה הראשון של מפא"י 

הכותל בידנו !

כידוע לכולנו ירושלים הינה כיר הבירה של ישראל אך האם תמיד שלטנו בה ? התשובה היא לא.
קראו על מלחמת השחרור בה צה"ל השיב לנו את השליטה על ירושלים.

P_155174_0.jpeg

פלמ"ח, לח"י אצ"ל ?

טרם הקמת המדינה פעלו בארץ מחתרות אשר פעלו לבטחון היהודים בארץ, ביסוס מעמדם הקיומי והקימו לבסוף את צה"ל. אנו מזמינים אותכם להכיר אותם קצת יותר..

כנסת ישראל

בית המחוקקים הישראלי.
משכן הכנסת נמצא בירושלים והינו הלב של החוק הישראלי. במשכר מתאספים נבחרי הציבור ומחוקקים את החוקים שמשפיעים על כולנו.

ההמנון הלאומי

הישר "תקוותנו" נכתב על ידי משורר האוסטרי "נפתלי הר המבר" בשנת 1878. המנון הלאומי "התקווה" כולל את שני הבתים הראשונים, מתוך תשעת בתיו של השיר "תקוותנו".

מלחמות ישראל

מדינת ישראל ידעה הרבה מלחמות מים הקמתה ועד היום. כל מלחמה הינה חלק בלתי נפרד מהסטוריית המדינה. הכירו את המלחמות השונות ולמדו כמה עובדות מעניינות על כל מלחמה.

מנהיגים כחול לבן

לחיצה עם כל מנהיג תעביר אותך לעמוד ביוגרפיה שלו