דרכי תשלום בנקאיים

תשלום בהמחאות

תשלום בהמחאות יאופשר רק לאחר קבלת קו אשראי ובהתאם לאובליגו המאושר ללקוח בלבד.
לקבלת קו אשראי יש לפנות לשירות הלקוחות להגשת הבקשה.

תשלום בהעברה בנקאית

תשלום בהעברה בנקאית יתאפשר טרם אספקת המוצרים/שירותים וייקלט תוך עד 3 ימי עסקים בכרטיס הלקוח ממועד ביצוע העברה.
תשלום אשר יועבר מחשבון באותו הבנק יתעדכן תוך יום עסקים אחד. ניתן לבצע העברה לחשבונות החברה הבאים :

תשלום בהוראת קבע

תשלום בהוראת קבע מאפשר תשלום חשבונות באופן ישיר מחשבון הבנק ללא תפיסת מסגרת אשראי.
אופן התשלום אפשרי ללקוחות המנויים לשירותים מתחדשים (מחזוריים) בלבד.

עלות חודשית של תשלום בהוראת קבע הינה 7 ש"ח + מע"מ ועלות הקמת הרשאה הינה 25 ש"ח + מע"מ חד פעמי.
בכל מקרה של החזר תשלום הלקוח יחויב עמלה בסך של 79 ש"ח + מע"מ לכל חיוב שחזר.
בכל שינוי בחשבון הבנק יהיה צורך לבטל את ההרשאה ולהקים חדשה עם כל המשתמש על כך.

הוראת קבע

לאחר פתיחת ההרשאה לחיוב חשבון יש להעביר אסמכתא מהבנק במייל לכתובת ,
[email protected]

*תשלום בהוראת קבע כרוך בעלויות נוספות. לפרטים פנו לשירות הלקוחות